Zastávka MHD Priekopa II. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Priekopa II.

Premávajúce linky

10