Zastávka MHD Horné Záturčie - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie