Zastávka MHD Podháj III. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie