Zastávka MHD Podháj II. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie