Zastávka MHD Podháj I. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie