Zastávka MHD Národný cintorín - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie