Zastávka MHD Dom smútku - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie