Zastávka MHD HBM Pharma - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie