Zastávka MHD Ľadoveň - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Ľadoveň

Premávajúce linky

10