Zastávka MHD Dolné Záturčie sídlisko - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie