Zastávka MHD Dolné Záturčie II. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie