Zastávka MHD Dolné Záturčie I. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie