Zastávka MHD ZŠ Tomášikova - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie