Zastávka MHD ZŠ Lipová - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie