Zastávka MHD VÚ SIM - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie