Zastávka MHD Galimex - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie