Zastávka MHD Priekopa ROVER - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie