Zastávka MHD NOVOMANIP - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie