Zastávka MHD Paneláreň - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie