Zastávka MHD Ul.sv.Cyrila a Metoda - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie