Zastávka MHD Nová Neografia - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie