Zastávka MHD Ul.Lipová - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie