Zastávka MHD Kolónia Hviezda ATC - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie