Zastávka MHD Kolónia Hviezda II. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie