Zastávka MHD Kolónia Hviezda I. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie