Zastávka MHD Hôrka - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie