Zastávka MHD Čachovský rad - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie