Zastávka MHD Vrútky, MsÚ - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie