Zastávka MHD Priekopa I. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zastávka MHD Priekopa I.

Premávajúce linky

07