Zastávka MHD Lipovec - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie