Zastávka MHD SKŠ Lipovec - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie