Zastávka MHD Dolné Vrútky - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie