Zastávka MHD Stráne konečná - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie