Zastávka MHD Rybníky - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie