Zastávka MHD Chata T SNP - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie