Zastávka MHD Brezová alej - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie