Zastávka MHD Ul.Hollého II. - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie