Zastávka MHD Ul.Mládeže - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie