Zastávka MHD Tomčany - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie