Zoznam zastávok - Mestská hromadná doprava Martin, Vrútky a okolie

Linky MHD

Zoznam zastávok

MHD Agáty

MHD Autoservis COMPEL

MHD Brezová alej

MHD Bystrička Lázky

MHD Bystrička obchod

MHD Čachovský rad

MHD Chata T SNP

MHD Dojčenský ústav

MHD Dolné Vrútky

MHD Dolné Záturčie I.

MHD Dolné Záturčie II.

MHD Dolné Záturčie sídlisko

MHD Dom smútku

MHD Galimex

MHD HBM Pharma

MHD Hlavná pošta

MHD Hôrka

MHD Horné Záturčie

MHD Hotel Turiec

MHD Hrby

MHD Kolónia Hviezda ATC

MHD Kolónia Hviezda I.

MHD Kolónia Hviezda II.

MHD Košúty BILLA

MHD Košúty ECCO

MHD Košúty kostol

MHD Košúty nadjazd

MHD Košúty sídlisko

MHD Košúty zdravotné stredisko

MHD Ľadoveň

MHD Lesný závod

MHD Lipovec

MHD Martimex

MHD Mäsopriemysel

MHD Nábrežná ul.

MHD NADAS ul.Švermova

MHD Nákladné nádražie

MHD Národný cintorín

MHD Nemocnica

MHD Nová Neografia

MHD NOVOMANIP

MHD Obchodná akadémia

MHD Odtoky kúpalisko

MHD OÚNZ

MHD Pamätník Karvaša a Bláhovca

MHD Paneláreň

MHD Podháj I.

MHD Podháj II.

MHD Podháj III.

MHD prev.ZŤS - bater.

MHD Priekopa I.

MHD Priekopa I.kolónia

MHD Priekopa I.kolónia obchod

MHD Priekopa II.

MHD Priekopa III.

MHD Priekopa ROVER

MHD Prieložtek

MHD Rázcestie Karvaša a Bláhovca

MHD Rybníky

MHD SAD

MHD ŠD - LFUK

MHD Sever II.

MHD Sever obch.dom

MHD SKŠ Lipovec

MHD Štadión

MHD Stráne konečná

MHD Tepláreň

MHD Tomčany

MHD Tulip

MHD Turčan

MHD Turčianske Kľačany

MHD Turčianske Kľačany - most

MHD Ul.1. Československej brigády

MHD Ul.A.Pietra

MHD Ul.Alexandrovova

MHD Ul.Červenej armády

MHD Ul.Hollého I.

MHD Ul.Hollého II.

MHD Ul.Hollého III.

MHD Ul.Hviezdoslavova

MHD Ul.Jesenského

MHD Ul.Karvaša a Bláhovca I.

MHD Ul.Karvaša a Bláhovca II.

MHD Ul.Lipová

MHD Ul.M.R.Štefánika

MHD Ul.Medňanského

MHD Ul.Mládeže

MHD Ul.Sládkovičova

MHD Ul.Stavbárska

MHD Ul.sv.Cyrila a Metoda

MHD Vrútky autobusová stanica

MHD Vrútky ev.kostol

MHD Vrútky, MsÚ

MHD VÚ SIM

MHD Záhradníctvo

MHD ŽOS Vrútky a.s.

MHD ZŠ Jahodníky

MHD ZŠ Lipová

MHD ZŠ M.R.Štefánika

MHD ZŠ Tomášikova

MHD ZŠ Turčianske Kľačany

MHD ZŤS

MHD ZŤS - závod 04

MHD ZŤS AB